Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vyřízení opravného prostředku 19.05.2020
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Dovolání
Datum doručení OP soudu : 09.05.2019
Datum předložení II. stupni : 23.09.2019
Datum vyřízení : 19.05.2020
Údaje platné k:  26.10.2021 10:00:18 zpět
Nápověda