Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vyřízení opravného prostředku 19.05.2020
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Dovolání
Datum doručení OP soudu : 13.05.2019
Datum vyřízení : 19.05.2020
Údaje platné k:  16.10.2021 22:00:00 zpět
Nápověda