Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Odeslání spisu 05.11.2020
Spis byl odeslán
Datum odeslání : 05.11.2020
Odesláno komu : Obvodní soud Praha 2
Účel odeslání : k žádosti
Datum vrácení : 01.10.2021
Vrácení spisu : 01.10.2021
Údaje platné k:  26.10.2021 10:00:18 zpět
Nápověda