Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Nařízení jednání 17.08.2009
Bylo nařízeno jednání ve věci
Jednací síň : 75 pob. Tábor přízemí
Začátek jednání : 17.08.2009 09:00
Jednání zrušeno : Ano
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda