Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vydání rozhodnutí 06.04.2010
Bylo vydáno rozhodnutí ve věci
Rozhodnutí vyřizuje věc : Ano
Datum vydání : 06.04.2010
Druh rozhodnutí : Rozsudek
Rozhodnutí bylo zrušeno : Ne
Údaje platné k:  26.10.2021 10:00:18 zpět
Nápověda