Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vrácení spisu 23.05.2011
Spis byl vrácen na soud
Datum vrácení : 23.05.2011
Datum odeslání : 16.05.2011
Odesláno komu : VS Praha
Účel odeslání : stížnost k soudu II. stupně
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda