Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Odeslání spisu 14.06.2011
Spis byl odeslán
Datum odeslání : 14.06.2011
Odesláno komu : Nejvyšší soud ČR
Účel odeslání : k rozhodnutí o přikázání věci
Datum vrácení : 12.07.2012
Vrácení spisu : 12.07.2012
Údaje platné k:  16.10.2021 22:00:00 zpět
Nápověda