Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vrácení spisu 12.07.2012
Spis byl vrácen na soud
Datum vrácení : 12.07.2012
Datum odeslání : 14.06.2011
Odesláno komu : Nejvyšší soud ČR
Účel odeslání : k rozhodnutí o přikázání věci
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda