Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vydání rozhodnutí 04.12.2012
Bylo vydáno rozhodnutí ve věci
Rozhodnutí vyřizuje věc : Ano
Datum vydání : 04.12.2012
Druh rozhodnutí : Usnesení
Datum vypravení : 07.01.2013
Rozhodnutí bylo zrušeno : Ne
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda