Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Nařízení jednání 04.12.2012
Bylo nařízeno jednání ve věci
Jednací síň : 128 pob. Tábor I. patro
Začátek jednání : 04.12.2012 11:30
Datum zápisu výsledku : 04.12.2012
Výsledek : USNESENÍ
Jednání zrušeno : Ne
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda