Spisová značka:   4 T 238 / 2008
Krajský soud Ústí nad Labem > Okresní soud Liberec zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 29.05.2014)
Vyřízení opravného prostředku 07.11.2011
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 28.04.2011
Datum předložení II. stupni : 19.07.2011
Výsledek opravného prostředku : Podaný opravný prostředek byl vyřízen jiným způsobem
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 07.11.2011
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 28.04.2011
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Rozsudek
Údaje platné k:  26.10.2021 08:06:24 zpět
Nápověda