Spisová značka:   4 T 238 / 2008
Krajský soud Ústí nad Labem > Okresní soud Liberec zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 29.05.2014)
Podán opravný prostředek 18.10.2013
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 18.10.2013
Datum předložení II. stupni : 14.01.2014
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ) bylo potvrzeno
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 10.04.2014
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 18.10.2013
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Rozsudek
Údaje platné k:  26.10.2021 08:06:24 zpět
Nápověda