Spisová značka:   4 T 238 / 2008
Krajský soud Ústí nad Labem > Okresní soud Liberec zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 29.05.2014)
Podán opravný prostředek 10.12.2008
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Stížnost proti usnesení
Datum podání opravného prostředku na poště : 10.12.2008
Datum předložení II. stupni : 05.01.2008
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí, které bylo napadeno žalobou pro zmatečnost, bylo zrušeno
Datum vyřízení : 15.01.2009
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 15.01.2009
Rozhodnutí proti : vyloučení soudce z vykonávání úkonů trest. řízení
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 03.12.2008
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Údaje platné k:  26.10.2021 08:06:24 zpět
Nápověda