Spisová značka:   5 T 61 / 2010
Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 1 zpět
Stav řízení: Vyřízená věc - po vyhlášení konečného rozhodnutí (od 21.09.2021)
Podán opravný prostředek 04.12.2019
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Dovolání
Datum podání opravného prostředku na poště : 04.12.2019
Datum předložení II. stupni : 27.02.2020
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí odvolacího soudu a soudu I. stupně byla zrušena a věc vrácena soudu I. stupně k dalšímu řízení (dojde-li byť i k částečnému zrušení a vrácení k dalšímu řízení)
Rozhodnutí proti : stížnost OSZ se zamítá
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 29.08.2019
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Údaje platné k:  05.12.2021 20:02:06 zpět
Nápověda