Spisová značka:   3 T 30 / 2013
Krajský soud Plzeň > Okresní soud Karlovy Vary zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 18.09.2014)
Vyřízení opravného prostředku 09.04.2013
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Odpor proti trestnímu příkazu, platebnímu rozkazu, evropskému platebnímu rozkazu
Datum podání opravného prostředku na poště : 09.04.2013
Výsledek opravného prostředku : Podaný odpor byl uznán (podán včas a oprávněnou osobou), čímž byl platební rozkaz (trestní příkaz) zrušen
Datum vyřízení : 09.04.2013
Rozhodnutí proti : tr. příkaz
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 27.03.2013
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Trestní příkaz
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
03.05.2019 13:59:22
05.04.2020 21:56:59
zpět
Nápověda