Spisová značka:   3 T 30 / 2013
Krajský soud Plzeň > Okresní soud Karlovy Vary zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 18.09.2014)
Vyřízení opravného prostředku 10.03.2014
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 11.12.2013
Datum předložení II. stupni : 14.01.2014
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ) bylo potvrzeno
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 10.03.2014
Rozhodnutí proti : ods.
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 12.09.2013
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Rozsudek
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
03.05.2019 13:59:22
05.04.2020 21:56:59
zpět
Nápověda