Spisová značka:   6 T 107 / 2013
Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 2 zpět
Stav řízení: Obživlá věc - po zrušení konečného rozhodnutí (od 30.07.2020)
Vyřízení opravného prostředku 15.02.2017
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Stížnost proti usnesení
Datum podání opravného prostředku na poště : 07.12.2016
Datum předložení II. stupni : 25.01.2017
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ) bylo potvrzeno
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 15.02.2017
Rozhodnutí proti : předsedkyně senátu a senát nejsou vyloučení z projednávání věci
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 18.11.2016
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Údaje platné k:  27.10.2021 14:40:49 zpět
Nápověda