Spisová značka:   6 T 107 / 2013
Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 2 zpět
Stav řízení: Obživlá věc - po zrušení konečného rozhodnutí (od 30.07.2020)
Vyřízení opravného prostředku 31.01.2014
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Stížnost proti usnesení
Datum podání opravného prostředku na poště : 04.11.2013
Datum předložení II. stupni : 22.01.2014
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ), proti kterému byl podán opravný prostředek, bylo změněno, byť i zčásti
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 31.01.2014
Rozhodnutí proti : podjatost
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 21.10.2013
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Údaje platné k:  17.10.2021 00:56:19 zpět
Nápověda