Spisová značka:   6 T 136 / 2013
Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 2 zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 11.12.2019)
Podán opravný prostředek 04.04.2017
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 04.04.2017
Datum předložení II. stupni : 15.05.2017
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ) bylo potvrzeno
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 10.10.2017
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 24.11.2016
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Rozsudek
Údaje platné k:  27.10.2021 14:40:49 zpět
Nápověda