Spisová značka:   8 T 21 / 2014
Krajský soud Brno > Městský soud Brno zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 13.02.2015)
Podán opravný prostředek 16.10.2014
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 16.10.2014
Datum předložení II. stupni : 11.11.2014
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ) bylo potvrzeno
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 23.01.2015
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 10.09.2014
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Rozsudek
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
11.12.2019 09:39:10
25.09.2020 13:32:22
zpět
Nápověda