Spisová značka:   2 T 114 / 2015
Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 1 zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 09.11.2018)
Vyřízení opravného prostředku 11.08.2016
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Stížnost proti usnesení
Datum podání opravného prostředku na poště : 29.06.2016
Datum předložení II. stupni : 22.07.2016
Výsledek opravného prostředku : Podaný opravný prostředek byl zamítnut
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 11.08.2016
Rozhodnutí proti : není podjatá
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 29.06.2016
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
11.09.2019 16:54:21
06.04.2020 00:02:43
zpět
Nápověda