Spisová značka:   2 T 114 / 2015
Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 1 zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 09.11.2018)
Vyřízení opravného prostředku 27.09.2017
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 27.05.2017
Datum předložení II. stupni : 28.08.2017
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ) bylo potvrzeno
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 27.09.2017
Rozhodnutí proti : UZN.VINY
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 05.04.2017
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Rozsudek
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
11.09.2019 16:54:21
05.04.2020 20:12:05
zpět
Nápověda