Spisová značka:   5 T 41 / 2016
Krajský soud Brno > Okresní soud Jihlava zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 27.01.2020)
Vyřízení opravného prostředku 07.03.2017
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 11.11.2016
Datum předložení II. stupni : 05.01.2017
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ) bylo potvrzeno
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 07.03.2017
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 20.10.2016
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Rozsudek
Údaje platné k:  27.10.2021 11:59:24 zpět
Nápověda