Spisová značka:   5 T 41 / 2016
Krajský soud Brno > Okresní soud Jihlava zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 27.01.2020)
Podán opravný prostředek 05.04.2016
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Odpor proti trestnímu příkazu, platebnímu rozkazu, evropskému platebnímu rozkazu
Datum podání opravného prostředku na poště : 05.04.2016
Výsledek opravného prostředku : Podaný odpor byl uznán (podán včas a oprávněnou osobou), čímž byl platební rozkaz (trestní příkaz) zrušen
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 14.03.2016
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Trestní příkaz
Údaje platné k:  27.10.2021 11:59:24 zpět
Nápověda