Spisová značka:   7 T 196 / 2018
Krajský soud Hradec Králové > Okresní soud Chrudim zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Nařízení jednání 02.10.2020
Bylo nařízeno jednání ve věci
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 02.10.2020
Datum předložení II. stupni : 06.11.2020
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ), proti kterému byl podán opravný prostředek, bylo změněno, byť i zčásti
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 16.12.2020
Rozhodnutí proti : vina, trest
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 02.10.2020
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Rozsudek
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
12.01.2021 08:38:30
24.01.2021 12:37:29
zpět
Nápověda