Spisová značka:   7 T 196 / 2018
Krajský soud Hradec Králové > Okresní soud Chrudim zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vydání rozhodnutí 19.02.2020
Bylo vydáno rozhodnutí ve věci
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 11.11.2019
Datum předložení II. stupni : 03.12.2019
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ) bylo potvrzeno
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 19.02.2020
Rozhodnutí proti : zproštěn obžaloby podle § 226 písm. b) tr. ř.
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 15.10.2019
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Rozsudek
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
12.01.2021 08:38:30
24.01.2021 16:37:34
zpět
Nápověda