Spisová značka:   27 C 136 / 2019
 
Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 1 zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
17.06.2019
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
03.01.2020
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
09.01.2020
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
05.05.2020
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
30.06.2020
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
27.08.2020
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
27.08.2020
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
21.09.2020
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
21.09.2020
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
22.01.2021
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
26.01.2021
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
11.08.2021
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
11.08.2021
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
15.09.2021
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
15.09.2021
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
15.11.2021
Údaje platné k:  05.12.2021 20:02:06 zpět
Nápověda