Spisová značka:   13 CO 36 / 2021
 
zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 09.09.2021)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
26.01.2021
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
11.08.2021
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
11.08.2021
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
11.08.2021
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
09.09.2021
Řízení o opravném prostředku na Nejvyšším soudu ČR
Řízení o opravném prostředku na Nejvyšším soudu ČR se myslí zahájení dovolacího řízení na Nejvyšším soudu
07.02.2022
Údaje platné k:  13.06.2024 08:12:22 zpět
Nápověda