Spisová značka:   67 TO 304 / 2016
 
zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 12.10.2016)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
08.09.2016
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
26.09.2016
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
26.09.2016
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
12.10.2016
Údaje platné k:  22.01.2022 03:12:43 zpět
Nápověda