Spisová značka:   5 A 90 / 2020
 
Městský soud Praha zpět
Stav řízení: Vyřízená věc - po vyhlášení konečného rozhodnutí (od 30.06.2023)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
18.08.2020
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
31.03.2021
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
19.04.2021
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
21.04.2021
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
21.04.2021
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
01.02.2023
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
13.02.2023
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
14.02.2023
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
30.06.2023
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
30.06.2023
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
10.04.2024
Údaje platné k:  24.04.2024 20:12:23 zpět
Nápověda