Spisová značka:   6 A 92 / 2016
 
Městský soud Praha zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 18.09.2018)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
27.05.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
06.12.2016
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
18.01.2017
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
04.09.2017
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
12.12.2017
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
12.12.2017
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
12.12.2017
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
08.01.2018
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
17.01.2018
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
25.01.2018
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
31.05.2018
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
08.06.2018
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
18.09.2018
Údaje platné k:  05.12.2021 19:12:42 zpět
Nápověda