Spisová značka:   14 T 196 / 2018
 
Krajský soud Brno > Okresní soud Blansko zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 21.08.2019)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
13.09.2018
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
01.11.2018
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
03.12.2018
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
07.12.2018
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
07.12.2018
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
07.12.2018
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
20.12.2018
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
14.01.2019
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
16.01.2019
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
18.07.2019
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
18.07.2019
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
02.08.2019
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
02.08.2019
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
21.08.2019
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
27.09.2019 11:29:42
31.05.2020 11:29:28
zpět
Nápověda