Spisová značka:   33 C 308 / 2014
 
Krajský soud Brno > Městský soud Brno zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 13.11.2017)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
14.10.2014
Zrušení jednání
Zrušení nařízeného jednání
05.05.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
26.05.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
23.06.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
13.10.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
08.12.2016
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
15.12.2016
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
15.12.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
15.12.2016
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
02.03.2017
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
13.06.2017
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
14.06.2017
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
04.10.2017
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
23.10.2017
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
09.11.2017
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
13.11.2017
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
29.12.2017
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
10.04.2018
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
17.10.2018
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
07.11.2018
Údaje platné k:  24.04.2024 23:01:33 zpět
Nápověda