Spisová značka:   62 C 320 / 2017
 
Krajský soud Brno > Městský soud Brno zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 14.12.2018)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
23.10.2017
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
02.02.2018
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
02.02.2018
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
02.02.2018
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
20.02.2018
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
03.03.2018
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
28.05.2018
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
28.05.2018
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
03.10.2018
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
17.10.2018
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
14.12.2018
Údaje platné k:  05.12.2021 21:44:36 zpět
Nápověda