Spisová značka:   31 C 81 / 2020
 
Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 1 zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 13.06.2023)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
08.06.2020
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
17.03.2021
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
26.05.2021
Zrušení jednání
Zrušení nařízeného jednání
10.06.2021
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
25.06.2021
Zrušení jednání
Zrušení nařízeného jednání
14.10.2021
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
15.10.2021
Zrušení jednání
Zrušení nařízeného jednání
08.11.2021
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
24.01.2022
Zrušení jednání
Zrušení nařízeného jednání
27.01.2022
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
04.02.2022
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
06.04.2022
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
06.04.2022
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
06.04.2022
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
12.07.2022
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
10.11.2022
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
15.11.2022
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
14.02.2023
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
22.02.2023
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
13.06.2023
Údaje platné k:  04.12.2023 12:02:49 zpět
Nápověda