Spisová značka:   5 TO 20 / 2016
 
zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 01.09.2016)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
17.03.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
31.05.2016
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
01.06.2016
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
01.06.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
01.06.2016
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
01.09.2016
Řízení o opravném prostředku na Nejvyšším soudu ČR
Řízení o opravném prostředku na Nejvyšším soudu ČR se myslí zahájení dovolacího řízení na Nejvyšším soudu
11.11.2016
Údaje platné k:  21.10.2021 03:12:30 zpět
Nápověda