Spisová značka:   30 CDO 1437 / 2019
 
Nejvyšší soud Brno zpět
Kolegium: Občanskoprávní a obchodní
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Došlo Nejvyššímu soudu
Bylo zahájeno soudní řízení na Nejvyšším soudu
18.04.2019
Datum vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
22.01.2020
Datum vyřízení věci
Datum, kdy bylo vyznačeno vyřízení věci. Údaj by měl být shodný s datem vydání vyřizujícího rozhodnutí
22.01.2020
Datum vrácení spisu
Datem vrácení spisu se myslí vrácení spisu odvolacímu soudu
17.02.2020
Údaje platné k:  15.06.2021 15:20:13 zpět
Nápověda