Spisová značka:   6 TDO 1071 / 2019
 
Nejvyšší soud Brno zpět
Kolegium: Trestní
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Došlo Nejvyššímu soudu
Bylo zahájeno soudní řízení na Nejvyšším soudu
23.08.2019
Datum vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
26.09.2019
Datum vyřízení věci
Datum, kdy bylo vyznačeno vyřízení věci. Údaj by měl být shodný s datem vydání vyřizujícího rozhodnutí
26.09.2019
Datum vrácení spisu
Datem vrácení spisu se myslí vrácení spisu odvolacímu soudu
01.11.2019
Údaje platné k:  05.12.2021 19:19:41 zpět
Nápověda