Spisová značka:   1 T 7 / 2022
 
Krajský soud Brno zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
23.09.2022
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
21.10.2022
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
21.10.2022
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
24.10.2022
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
08.11.2022
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
14.11.2022
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
17.01.2023
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
18.01.2023
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
30.01.2023
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
30.01.2023
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
30.01.2023
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
30.01.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
30.01.2023
Údaje platné k:  13.06.2024 11:11:23 zpět
Nápověda