Spisová značka:   15 A 125 / 2017
 
Krajský soud Ústí nad Labem zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
29.05.2017
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
12.10.2020
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
12.10.2020
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
13.10.2020
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
23.10.2020
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
10.11.2020
Údaje platné k:  05.12.2021 21:40:05 zpět
Nápověda