Spisová značka:   37 T 6 / 2018
 
Krajský soud Ostrava zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
16.05.2018
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
14.06.2018
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
14.06.2018
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
06.11.2018
07.11.2018
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
10.01.2019
Zrušení jednání
Zrušení nařízeného jednání
28.01.2019
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
05.02.2019
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
28.03.2019
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
28.03.2019
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
28.03.2019
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
28.03.2019
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
24.01.2020
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
16.03.2020
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
19.03.2020
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
22.10.2020
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
22.10.2020
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
22.10.2020
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
18.11.2020
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
18.12.2020
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
06.02.2021
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
10.02.2021 07:00:12
10.05.2021 17:22:47
zpět
Nápověda