Spisová značka:   60 A 52 / 2021
 
Krajský soud Ostrava zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 11.07.2022)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
03.08.2021
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
05.10.2021
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
01.11.2021
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
12.11.2021
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
15.11.2021
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
14.01.2022
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
24.01.2022
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
24.01.2022
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
26.04.2022
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
26.04.2022
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
27.04.2022
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
11.07.2022
Údaje platné k:  26.05.2024 15:29:35 zpět
Nápověda