Spisová značka:   60 A 62 / 2022
 
Krajský soud Ostrava zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
05.08.2022
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
27.03.2024
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
27.03.2024
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
26.04.2024
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
10.05.2024
Údaje platné k:  26.05.2024 15:29:35 zpět
Nápověda