Spisová značka:   2 T 3 / 2016
 
Krajský soud Plzeň zpět
Stav řízení: přerušeno na dobu neurčitou (od 28.02.2018)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
02.06.2016
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
22.06.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
22.06.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
05.09.2016
05.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
07.09.2016
07.09.2016
08.09.2016
08.09.2016
12.09.2016
13.09.2016
14.09.2016
15.09.2016
Zrušení jednání
Zrušení nařízeného jednání
12.09.2016
12.09.2016
12.09.2016
12.09.2016
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
22.09.2016
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
27.09.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
27.09.2016
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
03.01.2017
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
03.01.2017
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
03.01.2017
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
06.01.2017
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
06.01.2017
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
01.02.2017
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
01.02.2017
Přerušení řízení
Přerušením řízení věci nastává např.: v případě prohlášení konkurzu na účastníka řízení
07.02.2017
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
30.05.2017
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
30.05.2017
Pokračování řízení
Ukončeno přerušení řízení
30.05.2017
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
05.06.2017
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
09.06.2017
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
13.06.2017
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
10.08.2017
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
18.08.2017
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
18.08.2017
Přerušení řízení
Přerušením řízení věci nastává např.: v případě prohlášení konkurzu na účastníka řízení
28.08.2017
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
30.08.2017
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
30.08.2017
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
31.08.2017
Pokračování řízení
Ukončeno přerušení řízení
31.08.2017
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
31.10.2017
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
29.11.2017
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
29.11.2017
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
29.11.2017
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
29.11.2017
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
20.12.2017
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
21.12.2017
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
10.01.2018
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
22.01.2018
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
23.01.2018
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
28.02.2018
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
28.02.2018
Přerušení řízení
Přerušením řízení věci nastává např.: v případě prohlášení konkurzu na účastníka řízení
28.02.2018
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.03.2018 10:12:48
06.08.2020 19:50:49
zpět
Nápověda