Spisová značka:   10 A 178 / 2017
 
Městský soud Praha zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 06.04.2020)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
12.10.2017
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
29.11.2018
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
11.01.2019
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
22.01.2019
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
11.02.2019
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
31.10.2019
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
21.11.2019
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
21.11.2019
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
20.02.2020
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
20.02.2020
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
20.02.2020
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
09.03.2020
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
06.04.2020
Údaje platné k:  22.01.2022 03:48:53 zpět
Nápověda