Spisová značka:   11 A 40 / 2015
 
Městský soud Praha zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 26.07.2017)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
04.03.2015
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
24.08.2016
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
06.09.2016
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
06.09.2016
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
21.09.2016
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
23.03.2017
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
30.03.2017
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
30.03.2017
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
16.05.2017
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
16.05.2017
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
17.05.2017
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
26.07.2017
Údaje platné k:  27.10.2021 08:15:58 zpět
Nápověda