Spisová značka:   6 A 52 / 2016
 
Městský soud Praha zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 18.12.2019)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
27.03.2016
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
05.01.2018
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
22.01.2018
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
22.01.2018
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
29.01.2018
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
11.04.2019
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
23.07.2019
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
23.07.2019
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
04.12.2019
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
04.12.2019
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
04.12.2019
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
18.12.2019
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
19.12.2019 05:31:04
28.11.2020 19:12:42
zpět
Nápověda