Spisová značka:   14 T 119 / 2022
 
Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 3 zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
12.12.2022
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
14.02.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
16.02.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
25.04.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
27.04.2023
Zrušení jednání
Zrušení nařízeného jednání
24.05.2023
Zrušení jednání
Zrušení nařízeného jednání
24.05.2023
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
26.05.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
25.07.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
27.07.2023
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
26.09.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
26.10.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
31.10.2023
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
02.11.2023
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
02.11.2023
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
02.11.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
02.11.2023
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
07.02.2024
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
20.02.2024
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
20.02.2024
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
22.04.2024
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
22.04.2024
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
14.05.2024
Údaje platné k:  13.06.2024 11:16:33 zpět
Nápověda