Spisová značka:   42 C 156 / 2022
 
Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 4 zpět
Stav řízení: Obživlá věc - po zrušení konečného rozhodnutí (od 07.05.2024)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
28.06.2022
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
02.02.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
28.02.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
20.04.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
22.06.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
05.09.2023
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
12.09.2023
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
12.09.2023
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
12.09.2023
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
25.10.2023
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
08.01.2024
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
09.01.2024
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
29.02.2024
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
05.03.2024
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
07.05.2024
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
07.05.2024
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
20.06.2024
Údaje platné k:  13.06.2024 11:02:43 zpět
Nápověda