Informace o řízení
Výběr soudu
Typ soudu
Krajský/Vrchní soud
Okresní soud
Spisová značka
   /      Vyčistit formulář
Aplikace infoSoud poskytuje pouze základní údaje o průběhu soudního řízení. Neobsahuje žádná rozhodnutí, ani údaje o účastnících. Pro bližší informace o průběhu řízení se musí účastník dostavit k soudu k nahlédnutí do spisu. Uvedené údaje jsou pouze informativní, bez procesních účinků na soudní řízení.

Pro vyhledání informací o Vašem řízení vyplňte údaje nutné pro nalezení řízení.

Nejprve vyberte soud, u kterého řízení probíhá. Můžete zvolit Nejvyšší soud, vrchní, krajský či okresní (obvodní) soud. Pokud vyberete Nejvyšší soud, můžete přejít rovnou k vyplnění spisové značky. Pokud chcete nalézt data krajského nebo vrchního soudu, vyberte soud v seznamu Krajský/vrchní soud a vyplňte spisovou značku. Pro hledání řízení u krajských soudů zůstává seznam okresních soudů nevyplněn. Okresní soud je nutné vybrat soud ze seznamu Okresních soudů. Pokud nejprve vyberete kraj v seznamu Krajských soudů, bude seznam okresních soudů omezen pouze na organizace příslušné k tomuto kraji.

Dále vyplňte spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno. Spisovou značku najdete na písemnostech, které jste od soudu obdrželi v souvislosti s řízením. Má čtyři části:
1) Číslo senátu (vždy číselný údaj). Pro věci zapsané v rejstříku EPR (elektronický platební rozkaz) není třeba číslo senátu vyplňovat.
2) Druh věci (označení soudního rejstříku, ve kterém je řízení zapsáno). U okresních soudů lze vyhledávat řízení zapsané v rejstřících "T", "C", "P a Nc", "D", "E", "P", "Nc" (pouze Exekuční a Opatrovnické), "ERo", "Ro", "EC", "EVC", "EXE", "EPR", "PP", u krajských a vrchních soudů v rejstřících "Cm", "Sm", "Ca", "Cad", "Az", "T", "To", "Nt", "Nc", "C", "Co", "Ntd", "Cmo", "Ko", "Nco", "Ncd", "Ncp", "EC", "ECm", "ICm", "INS", "K", "Kv", "EVCm", "A", "Ad", "Af", "Na", "EPR", "UL" a u Nejvyššího soudu v rejstřících "CDO", "ODO", "TDO", "TZ" , "NCU.
3) Běžné číslo věci (číselný údaj).
4) Ročník (číselný údaj).

Tlačítkem zobrazíte průběh řízení.

Příklad: V rozsudku Krajského soudu v Praze je uvedena vpravo nahoře spisová značka 2 T 86/2016. Zápis do vyhledávacích polí bude vypadat takto:


Nápověda